Miljöpolicy

  • Lexén Matkultur AB ska verka för en miljöekonomisk användning av energi och resurser.
  • Lexén Matkultur AB följer alla lagar, avtal och bestämmelser.
  • Lexén Matkultur AB ska ha omtanken om miljön som en självklar del av verksamheten inom företaget.
  • Lexén Matkultur AB ska tillvarata och utveckla medarbetarnas kunnande och engagemang i miljöfrågor.
  • Lexén Matkultur AB ska ständigt förbättra sin verksamhet inom miljöområdet.
  • Lexén Matkultur AB arbetar aktivt för att KRAV märka hela verksamheten, ett första steg är taget genom att IES Hässelby Strand kravmärktes i februari/mars 2015.

siderightimg

Lexén Matkultur AB

Turebergs Allé 2
191 62 Sollentuna

Mail: info@lexenmatkultur.se
Ring: 0709-12 96 49