Kvalitetspolicy

  • Alla medarbetare inom Lexén Matkultur AB har kvalitetsansvar, och företagets strävan är att all matlagning och alla leveranser ska utföras enligt beställd kvalité för att skapa en god relation mellan kund och leverantör.
  • Lexén Matkultur AB ska vara ett företag man alltid kan lita på med närhet till kunden och stor responssnabbhet och flexibilitet.
  • Lexén Matkultur AB ska genom att ständigt vara öppen för nya ideer, bedriva systematiskt förbättringsarbete, vidareutveckla personalen, se till att både vi och kunden är goda affärspartners.
  • Lexén Matkultur AB ska, genom noggrann bedömning av sina leverantörer säkerställa hög kvalitet och god etik gällande råvarornas ursprung och miljömässiga påverkan.
  • Lexén Matkultur AB ska, genom optimering av menyskrivningar och beställningar aktivt arbeta för att minimera antalet miljöpåverkande transporter.
  • Lexén Matkultur AB ska, via fortlöpande utbildningar och inspirationsdagar sörja för att all personal är väl utbildade för sina arbetsuppgifter.
  • Lexén Matkultur AB ska, för sina kunder genomföra olika typer av arrangemang samt gästspel, detta för att stimulera matglädje och kvalitetsmedvetandet hos både personal, elever och lärare.
  • Lexén Matkultur AB ska, aktivt medverka i de av skolan arrangerade matråden.

siderightimg

Lexén Matkultur AB

Turebergs Allé 2
191 62 Sollentuna

Mail: info@lexenmatkultur.se
Ring: 0709-12 96 49