Arbetsmiljöpolicy

  • Lexén Matkultur AB arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och risker för att få en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.
  • Användning av materiel, maskiner, verktyg och andra tekniska anordningar ska kunna ske med betryggande säkerhet. Det kräver att varje medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och att alla följer givna regler, instruktioner och rutiner.
  • Alla förväntas ta egna initiativ samt rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
  • Lexén Matkultur AB informerar anställda löpande om lagar och krav och ser till att utbildning ges till alla medarbetare för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Alla medarbetare ska ha god kännedom om arbetsförhållanden och vara upplysta om de risker som kan vara förbundna med arbetet.
  • Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsmiljöarbetet sker i samråd och samarbete med alla medarbetare för att erhålla en hög kvalitet.

siderightimg

Lexén Matkultur AB

Turebergs Allé 2
191 62 Sollentuna

Mail: info@lexenmatkultur.se
Ring: 0709-12 96 49